Katedrála Chartres - pohled na kresbu katedrály směrem od jihu od G.G. Dehia